Prao obligatoriskt från årskurs åtta

Från den 1 juli 2018 är det obligatoriskt för skolelever från årskurs åtta att ha prao i minst tio dagar.

Prao, praktisk arbetslivsorientering i minst tio dagar blir obligatorisk för skolelever från årskurs åtta. Det blir huvudmännens ansvar att ordna prao för eleverna. Lagändringarna gäller från den 1 juli 2018. Under höstterminen 2018 gäller ändringarna för praoelever som börjar årskurs åtta i grundskolan, respektive årskurs nio i specialskolan.

Arbetsmiljöansvar

Det finns ett delat arbetsmiljöansvar för såväl skolan som skickar ut elever på prao som den arbetsplats som tar emot en praoelev. Viss samordning behövs därför så att praotillfället kan genomföras på ett säkert och tryggt sätt både för skolan, eleven och den arbetsplats där praon utförs.

Att ta emot praoelever från skolan

Att ta emot praoelever till sin arbetsplats medför ett visst ansvar som du bör känna till. När du tar emot en praoelev är du ansvarig för att skapa goda arbetsförhållanden för den minderårige så att han eller hon inte riskerar att råka ut för olycksfall, belastningsskador, överansträngning eller liknande. Minderåriga bör till exempel inte arbeta ensamma eftersom det kan medföra en risk. 

Att det blir obligatorisk med prao innebär inte att det för en arbetsgivare blir obligatoriskt att ta emot en praoelev.

Att skicka ut praoelever till arbetsplatser

Skolan som skickar iväg elever på prao till olika arbetsplatser behöver skaffa sig en uppfattning om vilka eventuella risker som kan finnas på arbetsplatsen och i de arbetsuppgifter som praoeleven kan komma att utföra.

Mer information

Läs mer om arbetsmiljö och arbetsuppgifter för skolelever och ungdomar i arbetslivet på Arbetsmiljöverkets webbplats. Där kan du även beställa material med regler och goda råd. Läs även mer om prao på Skolverkets webbplats.

Vi har tagit fram checklistor för arbetsmiljö som är enkla att använda. Logga in för att ta del av materialet