Uppdatera preliminära löner hos Fora

Uppdatera era preliminära löner hos Fora för att få så korrekta fakturor som möjligt. Den 13 november är sista dagen att uppdatera preliminära löner för 2020.

Preliminära löner är de löner ni räknar med att betala ut under året och som ligger till grund för fakturorna från Fora. Har det hänt saker på företaget som påverkar lönesummorna under året är det bra att uppdatera de preliminära lönerna för att få så korrekta fakturor som möjligt.

Uppdateringen gör ni på Mina sidor hos Fora. Det är de totala lönesummorna som kan uppdateras, inte enskilda personers löner. Den slutliga rapporteringen av löner görs i januari varje år. Den behöver ni alltid göra, även om ni uppdaterat de preliminära lönerna. Fora gör en årsavräkning som stäms av mot den faktiska kostnaden efter att slutrapporteringen är gjord.

Uppdatera preliminära löner hos Fora