Psykisk ohälsa vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i landet. Näst vanligast är sjukfrånvaro på grund av rygg- och ledsjukdomar. Det visar en statistikrapport från AFA Försäkring.

I fyra av fem fall är orsaken till sjukfrånvaron reaktion på svår stress som utmattningssyndrom eller depression. Över hälften av kvinnors psykiska diagnoser hamnar under kategorin reaktion på svår stress. Hos män är fördelningen jämnare. 37 procent beror på stress och 37 procent på förstämningssyndrom där depression ingår.

Rygg- och ledsjukdomar näst vanligast

Näst vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro är sjukdomar i det muskuloskeletala systemet och bindväven. Rygg- och ledsjukdomar står för drygt 70 procent av de muskuloskeletala sjukdomarna.

Om rapporten

Rapporten är framtagen av AFA Försäkring och bygger på en genomgång av ärenden med långvarig sjukfrånvaro från 2017 och 2018. I rapporten redovisas statistik för olika län.