Psykiska diagnoser bland långvarigt sjukskrivna ökar

Andelen psykiska diagnoser bakom långvarig sjukfrånvaro ökar, enligt AFA Försäkrings årliga rapport.

AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport för 2017 visar 2015 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av arbetsskador. Rapporten är Sveriges mest omfattande inom området och visar att antalet anmälda och godkända arbetsskador totalt har ökat de senaste åren.

De pyskiska diagnoserna fortsatte att öka under 2015 inom alla sektorer för både arbetare och tjänstemän. Ökningen syns bland båda könen men är vanligast bland kvinnor.  

Antalet allvarliga arbetsolyckor i relation till antalet sysselsatta är däremot oförändrat. Bland de som skadar sig allvarligt på arbetet är den största andelen män, enligt AFA Försäkrings statistik. Detta beror på att flest allvarliga olycksfall är högst inom industri och hantverk där män är överrepresenterade. 

Informationen kommer från AFA Fförsäkring, länk till rapporten hittar du under Relaterad information.