Rapport från stämman 2020

Livliga diskussioner och röstning i digitalt format. Årets stämma var annorlunda på flera sätt. Förbundsdirektör Hans-Göran Elo reflekterar och vi möter Anders Larsson, vår nya ordförande.

Efter att ha flyttats fram på grund av Corona-pandemin kunde stämman äntligen hållas den 15 september. Arbetsgivaralliansen är en komplex organisation med sju olika branscher, så kombinationen av deltagande live och digitalt var en utmaning i sig.

- Det gick bättre än väntat, säger Hans-Göran. Stämman präglades av livliga diskussioner och jag är glad att vi har så engagerade förtroendevalda. Den snabba teknikomställningen behöver vi omfamna. Jag ser fram emot att utveckla och anpassa även Arbetsgivaralliansens kursutbud utifrån det.

Under stämman gicks de två senaste åren igenom, 2018 och 2019. Det har varit ganska turbulenta år, som även inneburit en omgruppering där Arbetsgivaralliansen och KFO, inom ramen för Athene, beslutat att dela på sig.

- Det har varit en stor utmaning, konstaterar Hans-Göran. Det är glädjande att få kvitto på att Arbetsgivaralliansens verksamhet idag utvecklas bra och att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på.

Corona och de ekonomiska svårigheter som uppstått i spåren av pandemin var ett stort ämne under branschmötena. Inte minst för de branscher som drabbats extra hårt, som Upplevelse och Kultur, Idrott och Folkhögskolor. Den senaste utvecklingen har också bidragit till att öka antalet komplexa arbetsmiljöfrågor.

- Det finns ett stort medlemstryck på ekonomiska frågor, HR-frågor och arbetsmiljöfrågor just nu, säger Hans-Göran. Vilken roll intressepolitiken ska ha i förhållande till arbetsmiljöfrågorna är ett annat aktuellt ämne, som styrelsen följer med intresse och eftertanke.

Anders Larsson ny ordförande

Under stämman fick Arbetsgivaralliansen också en ny ordförande, Anders Larsson. Anders har varit ordförande för Branschkommitté Idrott sedan 2012 och är till vardags ordförande för Svenska Ishockeyförbundet.

- Jag tackar ödmjukast för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete med medlemmar, branschkommittéer, styrelsekollegor och kanslipersonal, säger Anders.

Arbetsgivaralliansen har inte bytt ordförande på 19 år. Hans-Göran blev förbundsdirektör 2012 och har därför bara arbetat med Anders företrädare Torsten Friberg som ordförande.

- Jag vill tacka Torsten, som varit besjälad med engagemang för Arbetsgivaralliansen sedan starten för snart 20 år sedan, säger Hans-Göran. I år har styrelsen berikats med flera nya krafter, Anders inräknad, och jag välkomnar därför även Bodil Takvam, Mia Lerner, Maria Graner, Bo Olofsson och Sofia Edgren. Jag ser fram emot att tillsammans med dem utveckla Arbetsgivaralliansen i linje med strategin och medlemmarnas behov.

Så hur ser vår nya ordförande Anders Larsson på framtiden?

- Civilsamhällets betydelse kan aldrig underskattas, vilket inte minst blivit tydligt under pågående pandemi. Det händer mycket i sektorn och arbetsgivarfrågorna blir allt viktigare, menar Anders. Det blir fler och ofta mer kvalificerade roller, utbildningsgraden och professionalismen stiger. Civilsamhället behöver bra kollektivavtal som är anpassade efter våra särskilda behov och förutsättningar. Jag ser fram emot att vara en del av utvecklingen och möta framtiden med stor nyfikenhet i min nya roll som ordförande för Arbetsgivaralliansen.

Årets ledarstipendiat Kristina Youssef!

Årets stolta ledarstipendiat heter Kristina Youssef och arbetar till vardags på Studieförbundet Bilda.

Motiveringen lyder:

"Kristina är en stark banbrytande ledare som verkar i flera sammanhang. Hon leder och utbildar scoutledare inom Koptiskt Ortodoxa kyrkor, hon leder hälso- och träningsgrupper, leder grupper i språkträning leder olika kvinnogrupper med fokus på integration. Hon utbildar ideella ledare i att ordna trygga och respektfulla möten för barn. Som förtroendevald har hon gått före och banat väg. Ofta har hon varit första eller enda kvinna i styrelser. Hennes sätt att leda inspirerar och stärker många kvinnor och män, unga och äldre, ja alla de som hon möter i sitt arbete och i sina ideella uppdrag. Kristina är en mycket värdig vinnare av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2020."

Kristina tackar för stipendiet på 25 000 kr, som hon menar motiverar henne ytterligare i hennes dagliga arbete.Kristina Youssef