Rättelse i kollektivavtalet

Vi ber om ursäkt, men tryckfelsnisse har varit framme och därför behöver vi göra en rättelse i §9, anmärkning 1, gällande sjukdom till och med fjortonde kalenderdagen.

Nu ska avtalet för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer vara rättat och uppdaterat på webben. Vi har även tagit fram en sida som du kan ladda ner och blada in i ditt tryckta avtal.

Ladda ner den rättade sidan till det tryckta avtalet >>

Den korrekta lydelsen i §9, anmärkning 1 är:

1. Med arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid avses veckoarbetstiden i timmar för en normalvecka utan helgdag. För arbetstagare med intermittent eller oregelbunden tjänstgöring beräknas ett snitt över en representativ period, så att genomsnittet speglar arbetstagarens arbetstidsförhållande. För arbetstagare med förtroendearbetstid beräknas sjukavdrag till åtta timmar per dag vid heltidsanställning