Regeringen ger nya uppdrag för arbetsmiljöstrategin

Arbetet med regeringens arbetsmiljöstrategi har passerat halvtid och regeringen har nu beslutat om fyra nya uppdrag för att ta arbetet vidare:

 • Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid
  Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid.
 • Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete
  Arbetsmiljöverket får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete.
 • Uppdrag om redogörelse för Arbetsmiljöverkets verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin
  Arbetsmiljöverket ska på ett övergripande sätt redogöra för myndighetens verksamhet för resterande del av arbetsmiljöstrategin.
 • Uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser
  Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser.