Regeringen drar tillbaka förslag om hälsoväxling

Förslaget om hälsoväxling som innebär bland annat att arbetsgivare skulle medfinansiera sjukpenningen från och med 90 dagen i sjukperioden dras nu tillbaka.

I syfte att få ner sjukskrivningstalen och i hopp om att regeringen skulle dra tillbaka förslaget om hälsoväxling lämnade arbetsmarknadens parter inom det privata näringslivet, staten samt kommuner och landsting partsgemensamma avsiktsförklaringar till regeringen i mitten av augusti.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att parternas ambitionshöjning i frågan går i rätt riktning och att regeringen kan ta bort förslaget om hälsoväxling. Regeringen hoppas nu på att långsiktigt lyckas uppnå en mer stabil sjukfrånvaro på arbetsmarknaden. Regeringens målsättning är att få ner sjuktalen till nio dagar år 2020.

Beslutet från regeringen om att dra tillbaka förslaget som lämnades under våren 2016 meddelades den 23 augusti 2016.