Registrering hos Kammarkollegiet

Den 1 januari 2023 blir det möjligt för idéburna organisationer med offentlig finansiering inom välfärden att registrera sig hos Kammarkollegiet.

Registrering är frivillig och syftar till att synliggöra idéburna organisationer och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer samt visa att de registrerade organisationerna uppfyller Kammarkollegiets kriterier för att vara idéburna. Registrering sker mot en avgift som ännu inte beslutats.

Eftersom många av Arbetsgivaralliansens medlemmar inom vård- och omsorg utför sådan offentligt finansierad välfärd som kan registreras, upplyser vi om ovanstående möjlighet då vi tror att ni kan komma att möta informationen om den i era sammanhang.

För ytterligare information hänvisar vi till Kammarkollegiet via nedan länk.
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/ideburna-organisationer/register-over-ideburna-organisationer