Risk för halkolyckor på arbetsplatser

Nu börjar halksäsongen. Mellan december och februari inträffar närmare hälften av alla fallolyckor utomhus, enligt statistik från AFA Försäkring.

Bland arbetsplatsolyckor är fallolyckor den allra vanligaste typen och under vintern är fall utomhus vanligast, visar statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

Undvik fallolyckor

Det går att förebygga fallolyckor utomhus under vintern. Halkskydd på frekventa in- och utgångar kan göra skillnad. Även sandning och snöröjning är bra förebyggande åtgärder. I utsatta miljöer som på skolgårdar, gångbanor och förskolor kan särskilda åtgärder krävas. Halkutbildning för riskgruppen äldre kan vara en god förebyggande åtgärd. Ändamålsenliga skor och broddar ska inte underskattas. 

Skadedatabasen

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas som innehåller information om nästan 14 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och i fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporterna finns på AFA Försäkrings hemsida och går att ladda ner från afaforsakring.se. Sökningar i skadedatabasen görs även på beställning från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.