Risken för olycksfall ökar i takt med temperaturen – är arbetsplatsen rustad inför sommaren?

Sommar, sommar och sol … och värmeslag på arbetsplatsen. Den långa och varma sommaren 2018 skapade på vissa håll bekymmer i arbetslivet. Med vetskap om att det kan komma fler varma somrar framöver kan det vara en god idé att förbereda sig.

Värme är en påtaglig fysisk belastning för kroppen och risken för olycksfall stiger i takt med temperaturen. Såväl uppmärksamhet som riskbedömning påverkas av förhöjda temperaturer, även humöret påverkas på ungefär samma sätt som av annan stress.

Det finns inga direkta gränsvärden för hur varmt det får vara under arbetet, men under sommartid bör temperaturen inomhus normalt ligga mellan 20 och 26 grader vid vanligt stillasittande arbete. Om det är över 25 grader i fem sammanhängande dagar räknas det som värmebölja av SMHI, och då kan det krävas att vissa åtgärder sätts in, säger Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöansvarig på Arbetsgivaralliansen. 

Tillfälliga åtgärder vid värme kan vara att:

  • Begränsa solinstrålningen.
  • Använda mer informell klädsel.
  • Ha god tillgång till vätska.
  • Avskärma eller flytta värmeavgivande maskiner.
  • Stänga av onödiga värmekällor.
  • Öka luftväxlingen genom fönstervädring på byggnadens skuggsida.
  • Köra ventilationen nattetid.
  • Använda bordsfläktar.
  • Justera arbetstiderna.
  • Om möjligt arbeta hemma.

På Arbetsmiljöverket finns information om vad som gäller avseende temperatur och klimat. Här finns även tips på förebyggande åtgärder, exempelvis vädring eller användning av fläktar och begränsning av solinstrålning.

Arbetsmiljöverket.se: Temperatur och klimat