Avtalspension SAF-LO? Nya regler från 2024

För dig som har anställda med avtalspension SAF-LO ändras årsrapporteringen av löner till månadsrapportering från och med nästa år. Ändringen gäller endast anställda som räknas som arbetare. Tjänstemännens löner rapporteras som vanligt in till Collectum där det redan är månadsvis rapportering.

Från och med år 2024 ska lönerna rapporters in månadsvis istället för årsvis för de anställda som räknas som arbetare.
Om din organisation har både arbetare och tjänstemän gäller den här ändringen endast dina anställda som räknas som arbetare. Tjänstemännen rapporteras som vanligt in till Collectum där det redan är månadvis rapportering.

Den 31 janauri är sista datumet för att rapportera årslönen för 2023. Under första kvartalet av 2024 startar månadsrapporteringen av arbetare.

Läs mer hos Fora