Sämre arbetsmiljö för tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsat anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet. Det visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket gör vartannat år en undersökning om hur anställda upplever sin arbetsmiljö. De flesta är nöjda med sitt arbete men det finns stora skillnader mellan hur tidsbegränsat anställda och fast anställda har det på jobbet. En av fyra med tidsbegränsad anställning är rädda för att bli uppsagda eller att bli tvungna att korta sin arbetstid jämfört med en av tio av fast anställda. Anställda med tidsbegränsade anställningar har också oftare monotona arbetsuppgifter och mindre möjlighet att påverka när arbetsuppgifter ska göras.

Unga kvinnor mest utsatta för sexuella trakasserier

Unga kvinnor är mest utsatta för sexuella trakasserier. Tre av tio kvinnor 1629 år har upplevt sexuella trakasserier på jobbet jämfört med en av tio av alla förvärvsarbetande kvinnor. Även här är tidsbegränsat anställda mer utsatta. 20 procent av tidsbegränsat anställda kvinnor har upplevt sexuella trakasserier, jämfört med 13 procent bland fast anställda.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Undersökningen görs vartannat år och har gjorts sedan 1989. I år är första gången undersökningen redovisar frågor som rör tidsbegränsat anställda.

Nästan 16 procent av hela arbetsmarknaden är tidsbegränsat anställda. Flest  tidsbegränsat anställda finns inom vård och omsorg samt utbildning (störst antal tidsbegränsat anställda). Störst andel tidsbegränsat anställda finns inom hotell och restaurang, 40 procent, följt av 30 procent inom personliga och kulturella tjänster (andel av antal anställda i branschen).

Foto: Arbetsmiljöverket