Samuel Somo får ungdomsledarstipendium

Möt Arbetsgivaralliansens branschkommittéledamot Samuel Somo, som tilldelats Konung Gustaf V:s 90-årsfonds ungdomsledarstipendium 2020.

Samuel Somo har varit aktivt engagerad i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, sedan han var 13 år, som ungdomsledare och i andra ledar- och chefsroller. Han brinner för att främja ungdomars engagemang och lust att vara goda förebilder och har jobbat hela sitt vuxna liv inom civilsamhället. Sedan nästan fyra år är han generalsekreterare för UNF och på årets stämma valdes Samuel även in i Arbetsgivaralliansens branschkommitté för Ideella och Idéburna Organisationer.

Vad tycker du branschkommittén bör prioritera framöver?

Jag ser fram emot att bidra med mitt perspektiv som chef inom ungdomsrörelsen. Jag har haft många unga chefer själv. Nu får jag en möjlighet att ge tillbaka genom att skapa bra förutsättningar för unga chefer inom ideell sektor. Det är främst tre saker som jag vill jobba för. Det primära är ett hållbart ledarskap. Det är lätt att glömma bort cheferna, därför vill jag arbeta för att unga som har sitt första chefsjobb får bra stöd och vägledning. Mår chefen bra så mår de anställda bra. Det andra är att arbeta för en kompetensutveckling för ledare inom ideella och idéburna organisationer. Jag vill bidra till att ledare, bland annat i styrelser, utvecklar sin kompetens i rollen som arbetsgivare. Det tredje benet är att verka för ett bra likabehandlingsarbete. Motverka diskriminering och ge stöd och kompetensutveckling kopplat till det.

Ditt främsta tips för nya ledare i civilsamhället?

Våga göra misstag, be om hjälp om du behöver och kör på! Förväntningarna på ledarrollen har förändrats och idag finns ett annat klimat kopplat till att värna ett hållbart engagemang. Var ödmjuk, släpp prestationskraven och lita på dig själv. Våga även utmana dig själv och pusha. Då kan det bli fel ibland, men det är också lärorikt. Sedan måste du ha tålamod. När man vill mycket, så är det lätt att bli otålig och glömma bort allt bra man faktiskt gör. Fortsätt jobba för det du tror på, så kommer förändringen med tiden. I mitt ledarskap drivs jag av att ta ett steg tillbaka och se andra växa. Så frön som väcker andras självförtroende och vilja att ta lead och vara positiva förebilder.

Vad kännetecknar Arbetsgivaralliansen för dig?

Jag gillar Arbetsgivaralliansens folkrörelseförankring även i arbetsgivarfrågor. Att det är uppbyggt på samma sätt, med en styrelse och valda branschkommittéer som också är med och förhandlar fram kollektivavtalen. Det ger en närhet till branschen, en förståelse för vår logik och våra förutsättningar. Det gör att Arbetsgivaralliansen blir bra på våra frågor, och kan ge oss verksamhetsnära och relevant stöd i arbetsgivarfrågor och juridiska frågor. Vi får en mer träffsäker hjälp.

Se videon från stipendieutdelningsceremonin, med hela motiveringen och intervju med Samuel Somo (5 min).

Foto: Konung Gustaf V:s 90-årsfond