Sänkta arbetsgivaravgifter för unga från 1 januari 2021

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs och gäller redan från och med 1 januari 2021.

Förslaget var först tänkt att börja gälla från och med april, men har nu alltså tidigarelagts för att lyfta ytterligare kostnader från företag som påverkas negativt av restriktionerna till följd av pandemin.

Arbetsgivaravgifterna sänks till 19,73 procent från januari 2021 till och med mars 2021 och gäller personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen gäller för ersättning upp till 25 000 kronor per månad. På ersättning över 25 000 kronor betalar du full arbetsgivaravgift på 31,42 procent.

Reglerna tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020 och upphör att gälla vid utgången av mars 2023.