Sänkta arbetsgivaravgifter för unga i sommar

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifter för unga sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021. Om förslaget godkänns beräknas reglerna träda i kraft 19 juni 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Regeringens förslag är en av de stimulansåtgärder som syftar till att återstarta ekonomin efter pandemin. Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen, vilket har påverkat ungas möjlighet att få jobb negativt.

Tillfällig nedsättning

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år, men inte 23 år, infördes redan i januari 2021 och gäller fram till och med mars 2023. Med det nya förslaget sänks arbetsgivaravgifterna för dessa unga ytterligare, till 10,21 procent, under juni, juli och augusti 2021.

Om förslaget godkänns beräknas reglerna träda i kraft 19 juni 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Undvik omprövning hos Skatteverket

För att slippa begära omprövning när reglerna har trätt i kraft rekommenderar Skatteverket att du som har anställda i den aktuella åldersgruppen väntar med att lämna arbetsgivardeklaration för juni månad till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för juni månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 juli i år.