Särskild löneskatt för äldre försvinner

Den 15 maj accepterade regeringen riksdagsförslaget om att avskaffa den särskilda löneskatten för äldre (SkU18). Den nya bestämmelsen börjar gälla från och med den 1 juli 2019.

Den särskilda löneskatten på dessa ersättningar och inkomster är i dag 6,15 procent oavsett om personen omfattas av det reformerade ålderspensionssystemet eller inte. Skyldigheten att betala särskild löneskatt på dessa inkomster gäller personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten tas också ut på inkomst av aktiv näringsverksamhet. 

I sin ursprungliga form skulle skatten tas ut på alla inkomster som inte grundar rätt till socialförsäkringsförmåner. År 2007-2008 slopades den särskilda löneskatten för att återinföras igen år 2016. Den 1 juli 2019 försvinner alltså den särskilda löneskatten för äldre helt.

Riksdagen.se: Avskaffad särskild löneskatt för äldre