Säsong för sommarfester

Nu närmar sig sommaren och semestrar vilket också brukar betyda sommarfester och tillställningar på arbetsplatsen som involverar alkohol. Inför sommarfesten är det bra att se över policyn kring alkohol.

Alna presenterar statistik som kan vara intressant att känna till:

  • 68 procent tycker att det dricks för mycket på jobbrelaterade tillställningar.
  • 55 procent upplever att det finns en förväntan att de ska dricka alkohol.
  • 20 procent har någon eller flera gånger druckit alkohol eller druckit mer alkohol än vad hen hade tänkt sig, för att "passa in".
  • 51 procent tycker inte att alkohol är en viktig del för att skapa teamkänsla

Källa: Alnas Facebooksida

Varannan oroar sig över någon annans drickande

I slutet av maj släpptes även Systembolagets årliga rapport om vad som händer på alkoholområdet. Undersökningen visar bland annat att närmare hälften (47 procent) uppger att de har oroat sig för alkoholkonsumtionen hos en eller flera personer i omgivningen som använt alkohol i syfte att lindra psykiska eller fysiska besvär.
Ladda ned Systembolagets Alkoholrapport 2018 här (pdf)

Vad kan arbetsledningen göra vid missbruk

Undersökningar visar bland annat att cirka tio procent av dem som är yrkesverksamma har någon form av alkoholproblem. Hur upptäcker man skadligt bruk och vad kan arbetsledningen göra? Logga in och läs mer på våra rådgivningssidor under Skadligt bruk.