Sjukersättning för medarbetare i tidigare bransch TRIA

För medarbetare som var sjukskrivna vid bytet av pensionplan per den 1 maj 2023 ska du som arbetsgivare göra en ansökan till FörsäkringsNämnden.

Bransch TRIA upphörde den 1 maj 2023 och du som medlem omfattas nu av en ny pensionsplan. Pensionsförändringen innebär bland annat att AFA inte längre kommer att betala ersättning vid sjukdom för personer som insjuknar efter den 1 maj 2023.

Sjukskrivna den 1 maj 2023? Gör en ansökan till FörsäkringsNämnden

I det fall du har medarbetare som varit, eller fortfarande är, sjukskrivna per den 1 maj 2023 kvarstår de i FORA tills dess att medarbetaren är frisk. Du behöver då göra en ansökan för berörda individer hos Försäkringsnämnden. Blankett med anvisningar hittar du längst ner på den här sidan.

Om du tidigare skickat uppgifter till Arbetsgivaralliansen är de, av GDPR-mässiga skäl, raderade ur vår databas. Ansökan med personuppgifter ska då på nytt skickas till FörsäkringsNämnden enligt anvisningar i blanketten. 

Ansökan skickas till:

Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar
101 56 Stockholm
 

Ansökan FörsäkringsNämnden

Nedan hittar du blanketten som ska fyllas i och skickas in till FörsäkringsNämnden för arbetsmarknadsförsäkringar