Skattelättnad för arbetsresor från 1 januari

Det nuvarande reseavdraget avskaffas efter att riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om nya skattelättnad för arbetsresor. De nya skattelättnader som införs baseras på avståndet mellan hem och arbetsplats. Storleken på lättnaderna kommer även variera beroende på var i landet du bor och jobbar och ska gälla oberoende av vilket färdmedel som används.

Den övre avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den så kallade kilometersatsen ska höjas från 50 till 80 öre. Schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden. Schablonbeloppen som tillämpas vid avdrag för kostnader för hemresor med egen bil eller förmånsbil föreslås justeras på motsvarande sätt. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Lagändringarna gäller från den 1 januari 2023.

Här kan du läsa mer