Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs

Från och med den 1 juli 2019 kan du åter igen få skattereduktion med upp till 1 500 kr per år för penninggåvor du lämnar till ideell verksamhet.

Gåvor, som uppgår till en kostnad på minst 200 kronor, till godkända gåvomottagare genomgår en skattereduktion på 25 procent. Om det sammanlagda underlaget är lägre än 2 000 kronor görs ingen reduktion. Den maximala skattereduktionen du kan få är 1 500 kronor.

Den som vill bli godkänd gåvomottagare ska skicka en ansökan till Skatteverket. För att bli godkänd krävs bland annat att stiftelsen, föreningen eller trossamfundet är inskränkt skatteskyldig, har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning och kommer att använda gåvorna på avsett sätt. Gåvomottagaren ska också ha en godkänd revisor och redovisa vilka gåvor som har tagits emot.

Regeringen.se: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet