SPP tar över Prometheus tjänstepension

Prometheus Pensionskassa har sedan hösten 2019 arbetat med att hitta en ny leverantör för sina försäkringstagares tjänstepensionsförsäkringar. SPP vann upphandlingen och övertar därmed ansvaret för cirka 3 000 försäkringstagares tjänstepensionsförsäkringar.

Prometheus uppdrag har sedan starten varit att ge sina försäkringstagare en god och trygg avkastning med minsta möjliga belastning på vår jord och kommande generationer. SPP:s hållbarhetsarbete var därför en avgörande faktor i valet. SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Det är en annan anledning till att Prometheus Pensionskassa väljer SPP för försäkringstagarnas tjänstepensionsförsäkringar.

– Centralt i arbetet har varit att hitta den absolut bästa lösningen för alla berörda och avsluta med trygg förvissning om att den fortsatta förvaltningen i det nya pensionsbolaget både är hållbar och ger fortsatt god avkastning. För den större delen av beståndet har vi nu funnit en bra mottagare i SPP som vi är mycket nöjda med, säger Maria Rehnborg, vd Prometheus Pensionskassa.

Överlåtelsen av Prometheus försäkringsbestånd till SPP planeras till 30 april 2020, förutsatt att Finansinspektionen ger sitt tillstånd.

Alla som berörs av överlåtelsen får information om de praktiska detaljerna från Prometheus respektive SPP.

Relaterad information