Språkkurs för nyanlända

Nu finns ett nytt språkstöd på YA-delegationens webbplats.

YA-delegationen har tagit fram ett handledarstöd som är till för att hjälpa både handledare och ungdomar. Om man exempelvis tar emot en YA-anställd, praktikant eller en ny kollega på arbetsplatsen är denna sida ett bra hjälpmedel.

Nytt för i år är att yrkesintroduktionsanställningar har infört en språkkurs som ska hjälpa nyanlända att lära sig svenska på ett praktiskt och effektivt sätt. Språkstödet är konkret, kortfattat och enkelt att förstå, vare sig man är anställd, praktikant eller elev. Denna kurs är kostnadsfri och innehåller korta filmer, mallar och sketch Notes. 

Yrkesintroduktionsanställningar (YA) – Lär jobbet på jobbet

YA-anställningar förenar arbete och lärande på arbetsplatsen, underlättar arbetsgivares kompetensförsörjning och ger unga en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

YA-delegationen är en statlig kommitté med ett operativt och utåtriktat uppdrag som stödjer arbetsmarknadens parter i utvecklingen av lärandet på arbetsplatserna.