Stanna hemma när sammanboende har covid-19

Folkhälsomyndigheten har gett nya rekommendationer som innebär att även de som bor ihop med någon som konstaterats ha covid-19 ska betraktas som möjligt sjukdomsfall.

Det innebär att medarbetare som bor ihop med sjuka anhöriga inte bör komma till arbetsplatsen 7 dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hemmet. Om den här situationen uppstår, och medarbetaren inte kan jobba hemifrån, så kan denne ha rätt till smittbärarpenning. Alternativet är att ni kommer överens om annan ledighet, som till exempel semester.