Stärkt meddelarskydd

Riksdagen har fattat beslut om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Lagen börjar gälla från 1 juli 2017.

Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden ingår i det så kallade meddelarskyddet.

Meddelarskyddet innebär också att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem som har berättat om saker till media. Den som gör efterforskningar som strider mot lagen kan dömas för brott.

Läs mer på Riksdagens webbplats, se länk under Relaterad information.

Relaterad information