Psykisk ohälsa bakom ökning av korta sjukfall bland unga kvinnor

AFA Försäkring har släppt en statistikrapport som undersöker kortvarig sjukfrånvaro hos privatanställda arbetare. Rapporten visar att risken för kortvarig sjukfrånvaro hos unga kvinnor har ökat. Ökningen beror på fler korta sjukfall med psykisk diagnos.

Risken för kortvarig sjukfrånvaro har varit relativt stabil över tid men har ökat för kvinnor under 36 år. Den största förklaringen till ökningen enligt rapporten är fler korta sjukfall med psykisk diagnos.

Om rapporten

Grunden för AFA:s rapport är sjukfall som lett till ersättning genom AFA Försäkrings sjukförsäkring för privatanställda arbetare, Avtalsgruppsjukförsäkring AGS. Rapporten om kortvarig sjukfrånvaro hos privatanställda arbetare studerar sjukfall som avslutats innan de passerat 90 dagar.