Färre långa sjukskrivningar

Långa sjukskrivningar minskar både inom kommun och regioner och privat sektor, framförallt för personer över 35 år. Män drabbas oftare än kvinnor av allvarliga arbetsolycksfall medan kvinnor oftare råkar ut för olyckor på väg till eller från arbetet. Det visar den senaste årsrapporten över arbetsskade- och sjukförsäkringsärenden från AFA Försäkring.

Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade tydligt mellan 2016 och 2017. Trendbrottet som rapporten visade på förra året håller i sig efter att den långa sjukfrånvaron ökat under många år. Inom kommuner och regioner är psykisk ohälsa är den vanligaste diagnosen bakom långvarig sjukfrånvaro för både kvinnor och män. Så ser det även ut för kvinnor i den privata sektorn medan män i privata sektorn istället sjukskrivs för sjukdomar i muskler och skelett.

Oförändrat antal allvarliga arbetsolycksfall

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall var oförändrat år 2017. Risken är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. Fallolyckor är vanligaste orsaken. Olyckor på väg till eller från arbetet, så kallade färdolyckor, är betydligt vanligare bland kvinnor.

Om rapporten

Rapporten från AFA Försäkring grundar sig på statistik från deras skadedatabas och redovisar utvecklingen i de två största försäkringarna, arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Rapporten släpps årligen och är den mest omfattande rapporten inom området. Rapporten kom innan sommaren men visar siffror för ett år tillbaka eftersom det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.