Stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023

Du som arbetsgivare har möjlighet att söka stöd hos AFA försäkring för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

Från den 1 januari 2021 kan du söka stöd för arbetsmiljöutbildning via AFAs webbplats via länk nedan.