Studie av civilsamhällets omvärld, styrning, ekonomi och arbetskraft

I dagarna skickar en forskargrupp vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) ut enkäter till tusentals organisationer inom den ideella sektorn och kooperationen.

Studien finansieras av en lång rad av organisationer inom civilsamhället och enkäten går ut till både stora och små organisationer inom alla olika verksamhetsfält. Då kunskapen om sektorn är eftersatt är det viktigt att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Med ny kunskap om civilsamhället får våra organisationer bättre synlighet och vi kan också ta bättre beslut för framtiden!

Docent Filip Wijkström vid HHS genomförde redan i början av 1990-talet den första detaljerade studien av den svenska ideella sektorn. I mitten av 2000-talet genomfördes en uppföljning och då noterades att civilsamhället växte snabbare än andra sektorer och förändringarna sammanfattades med rubriker som »från röst till service«, »från nationalstat till näringsliv« samt »från öppenhet till slutenhet«. (skriften Från nationalstat till näringsliv? laddas ner gratis på www.europeanpress.se)

Både vi och forskarna tackar för att ni tar er tid att svara på enkäten!