Supplement för Frälsningsarmén

Frälsningsarméns officerare omfattas nu av bransch- och löneavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer (TEO) samt ett eget supplement (Frälsningsarméns supplement).

I juli 1997 blev Frälsningsarmén medlemmar i Arbetsgivaralliansen. För den civilanställda personalen gäller sedan dess, branschavtalet Vård och Omsorg. Officerarna undantogs från avtalet under förutsättning att det träffades ett eget avtal för dem. Det var lättare sagt än gjort. Förhandlingar har pågått sedan 2007 och först i juni i år fick vi klart med ett avtal.

Frälsningsarméns officerare omfattas nu av bransch- och löneavtal Trossamfund och Ekumeniska Organisationer (TEO) samt ett eget supplement (Frälsningsarméns supplement). Supplementet omfattar Frälsningsofficerare och motsvarande. Kadetter och fältpraktikanter under utbildning undantas. I supplementet särregleras framförallt arbetstidsregler samt lönebildning. Supplementet förutsätter alltså branschavtal TEO som gäller fullt ut i villkor som inte särreglerats i supplementet.

Avtalen hittar du under Avtal & mallar.

Frågor

Om du har frågor, kontakta Jan-Eric Rönngren på nedanstående uppgifter. 

Porträttbild av Jan-Eric Rönngren

Jan-Eric Rönngren

Titel
Rådgivare Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 07
E-postadress