Taket för sjukpenninggrundande inkomst höjs

Riksdagen beslutade den 15 december 2021 att taket för sjukpenninggrundande inkomst höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022.

De förmåner som omfattas av höjningen av den sjukpenninggrundande inkomsten är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Enligt 2022 års prisbasbelopp höjs taket från 386 400 kronor till 483 000 kronor. Arbetsgivaralliansens kollektivavtal som har kompletterande sjuklön med mera som bygger på den allmänna försäkringen kommer därför anpassas utifrån den ändrade lagstiftningen.

Observera att det är bara avtalen där arbetsgivaren betalar en kompletterande sjuklön som omfattas av förändringen.

Förändringen av sjuklönebestämmelserna i Arbetsgivaralliansens kollektivavtal kommer endast att finnas i de digitala utgåvorna.