Tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbete

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har EU valt att aktivera massflyktdirektivet. Tack vare det får ukrainska flyktingar temporärt skydd i hela EU under minst ett år.

Flyktingar med tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige har rätt att arbeta.
Den ukrainska medborgaren ska vara registrerad hos Migrationsverket och ska kunna visa upp ett så kallat biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska id-handlingar.
Det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera att personen har arbetstillstånd. Arbetsgivaren måste också kontrollera giltighetstiden för det det temporära tillståndet och anmäla anställningen till Skatteverket. 

Arbetsplatsens kollektivavtal tillämpas även på ukrainska medborgare som har tillfälligt uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Du kan läsa mer på Migrationsverkets hemsida