Tillsynsinsats om personlig skyddsutrustning

Onsdag 10 juni startar Arbetsmiljöverket en tillsynsinsats inom vård och omsorg, där personlig skyddsutrustning granskas. Insatsen pågår till 31 augusti.

Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda medarbetare från smittrisker under pågående pandemi är stort. All personlig skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg för att skydda personalen från att smittas ska ha genomgått en bedömning.

För att uppfylla kraven för hälsa och säkerhet ska den personliga skyddsutrustningen vara CE-märkt eller ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket och vara märkt med "Covid-19".

Eftersom Arbetsmiljöverket fått signaler om att kraven på personlig skyddsutrustning inte uppfylls har man valt att inleda denna tillsynsinsats. Insatsen syftar också till att ge Arbetsmiljöverket en bild av tillgången på personlig skyddsutrustning med adekvat skydd.

Vilka inspekteras och när?

Sjukvården inom regionerna, kommunal vård och äldreomsorg samt privat vård och omsorg inspekteras. Huvuddelen av inspektionerna genomförs under vecka 24 till 27 och genomförs på distans via telefon på grund av rådande omständigheter. Avisering av inspektionerna sker på telefon till arbetsgivaren, till exempel den som är chef på det arbetsställe som ska inspekteras. Denna person informeras om syftet med inspektionen, vad den innebär och hur lång tid den tar.

Har ni frågor?

Om ni har frågor om detaljer är ni välkomna att kontakta:

Enver Berisha, projektledare Arbetsmiljöverket: 010-730 93 45, enver.berisha@av.se

Anna Rydbeck, projektägare och chef för Arbetsmiljöverket region mitt: 010-730 90 77, anna.rydbeck@av.se