Tillväxtverket har beslutat att semester nu räknas som frånvaro

Tillväxtverket har den 14 maj 2020 beslutat att dagar när medarbetare har semester inte omfattas av rätt till statligt stöd.

Tillväxtverket har i sin tidigare rådgivning sagt att intjänad och betald semester ska ses som närvaro och att stöd kan utgå under semester. Enligt besked från Tillväxtverket den 14 maj 2020, ändrar Tillväxtverket sin tolkning och menar att all semester ska ses som frånvaro och därmed inte kan ingå i beräkningen av stödet. Det betyder att medarbetaren ska få full lön under semestern och inte det procentuella avdraget som följer av korttidsarbetet.

Frågor kring hur detta kommer att påverka er som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod besvaras av Tillväxtverket.

Att en myndighet ändrar sig så här är mycket olyckligt och påverkar våra medlemmar negativt, då de redan planerat semester utifrån tidigare riktlinjer.

Maria Liljedahl, förhandlingschef Arbetsgivaralliansen