Tio procent 2030 - idéburen vård i Sverige har som ambition att växa

Idag har idéburen vård och omsorg endast cirka tre procent av välfärden i Sverige men ambitionen är att växa. År 2030 är målet att nå tio procent. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är stora utmaningar för att nå målet.

Idéburen vård och omsorg existerar vid sidan av offentlig sektor och privata aktörer. I Sverige är den idéburna vården mycket mindre än i de flesta andra länder i Europa. Med verksamheter som vilar på en stark värdegrund och stort engagemang för att förbättra för människor har idéburen vård och omsorg en viktig roll att fylla. Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, har satt ett ambitiöst tillväxtmål om att nå tio procent andel av svensk välfärd 2030.

Utmaning att rekrytera

Med ambitionen att växa är rekrytering en av de största utmaningarna. Många fler behöver arbeta inom sektorn i framtiden. Efterfrågan på kvalificerade medarbetare är stor och konkurrensutsatt.

– Att rekrytera är en stor utmaning för våra medlemmar redan idag, säger Jenny Stake Fredriksson, rådgivare och ansvarig för Arbetsgivaralliansen bransch Vård och Omsorg. Vi vill verka för tillväxt och utveckling av branschen och har tillsammans med Trygghetsrådet TRS startat ett arbetsplatsövergripande projekt om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En förstudie är under bearbetning och i mars 2019 planerar vi ett partsgemensamt seminarium. Mer information kommer i början på nästa år så håll utkik!

Annonsering i DN

Som ett sätt att öka medvetenheten kring idéburen vård och omsorg har vi på Arbetsgivaralliansen kört en artikel som annons i DN

Porträttbild av Jenny Stake Fredriksson

Jenny Stake Fredriksson

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 17
E-postadress