Tre LAS-utredningar startade inför ny lag

Nu ska höstens överenskommelse genomföras och nya Lagen för anställningsskydd, LAS, bli verklighet. Så här ser processen ut.

Tre olika "LAS-utredningar" tillsätts nu för att genomföra överenskommelsen som Svenskt Näringsliv och tjänstemannakartellen PTK kom överens om i höstas, och som sedan även LO-förbunden Kommunal och IF Metall hakade på.

Förväntas bli lag i mitten av 2022

Utredningarna ska vara klara den 15 maj 2021 och ska sedan ut på remiss. Förslagen förväntas bli lag i mitten av 2022. De tre parallella utredningarna ska se över:

  • Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor
  • En ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd
  • Ett nytt offentligt studiestöd

Vi följer arbetet noga och förväntar oss att Arbetsgivaralliansen är remissinstans till förslagen även denna gång.