Trenden bruten kring psykisk ohälsa hos unga

Unga är generellt friskare och mer sällan långvarigt sjukskrivna än äldre. Den långvariga ökningen av psykisk ohälsa hos unga verkar ha stannat av. Det visar en ny rapport om unga i arbetslivet.

Det är AFA Försäkring som har jämfört sjukfrånvaro och arbetsskador hos unga med övriga arbetsmarknaden. I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro men ökningen verkar ha bromsat in.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek, statistiker på AFA Försäkring.

När det gäller psykiska diagnoser har unga en högre andel ångestsyndrom och en lägre andel reaktion på svår stress jämfört med åldersgruppen 30–64 år. Andelen reaktion på svår stress har däremot ökat över tid för båda åldersgrupperna.

Större risk för rån

Yngre har en lägre risk för allvarliga skador än de som är äldre än 30 år men det finns några yrkesgrupper där unga har en större risk. Det är bygg och industri bland unga män och försäljning inom handel och restaurang och storkök bland unga kvinnor. Unga är utsatta för rån i högre utsträckning än äldre. AFA Försäkring kommer presentera en fördjupad rapport om hot och våld senare i höst.

Om rapporten

AFA Försäkring publicerar regelbundet statistik ur sin skadedatabas som hjälp i arbetet mot arbetsskador och sjukskrivningar. I rapporten har de jämfört sjukfrånvaro och arbetsskador hos unga i åldersgruppen 1629 år med åldersgruppen 3064 år. Rapporten visar att unga i åldersgruppen 1629 år har en lägre risk att bli långvarigt sjukskrivna jämfört med åldersgruppen 3064 år.