Trendrapport: ”Idrottsrörelsens ledarskap och organisering 2030”

Riksidrottsförbundet, Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS står tillsammans bakom denna trendrapport, som tagits fram till Idrottens ledarskapssymposium.

Trendrapporten bygger på forskning, intervjuer av ledare och chefer inom idrottsrörelse och resonemang från författaren Johan Welander. Johan har fått uppdraget då han har stor erfarenhet från civilsamhället och har skrivit böcker kring HR, ledarskap, chefsrollen och organisering i idéburen sektor. Under skrivandets gång har även covid-19 skakat om världen, något som avspeglar sig lite extra i ett par av rapportens avsnitt.

Hur påverkar professionalisering framtidens idrott?

I rapporten konstateras att professionalisering är en stark trend i samhället och därför även en mycket aktuell fråga för idrotten framåt. En avvägning är att hitta balansen mellan det ideella och det kommersiella, menar rapportförfattaren. Den magiska formeln ligger troligen i att kunna använda tankar och verktyg både från ideell sektor och näringsliv, menar han.

Läs gärna och dela

Trendrapporten "Idrottsrörelsens ledarskap och organisering 2030″ är även tänkt att användas som arbetsmaterial för förtroendevalda och anställda i idéburen sektor ute i landet och, framförallt, för att kunna skapa dialog kring viktiga frågor och framtida prioriteringar. Läs gärna och dela.

Relaterad information