Ulrika Sandmark är årets ledarstipendiat 2017

Ulrika Sandmark, förbundskapten Svenska simlandslaget är utsedd till Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2017.

Ulrika Sandmark är 53 år och förbundskapten för Svenska simlandslaget sedan 2012.

Hon är dessförinnan mångårig klubbtränare.

Ulrika Sandmark fick en tuff inledning på sin tid som förbundskapten då OS i London 2012 inte gav de resultat som alla hoppats på. Det innebar att hantera aktivas situation som byttes från förväntan om medaljer och framgång till stora besvikelser och exponering av många frågor inför svenska folket som haft stora förväntningar inför OS.

Med sin ledarstil som är inkluderande och bygger på att vara engagerande och bestämd så lyckades Ulrika överbrygga situationen och dels uppmärksamma individerna och dels få lagkänslan att omsluta truppens ”stjärnor”, som såväl behövde stödet i den här stunden.

Ulrika är tydlig med att sätta mål och få individerna att utifrån sina olika prestationsnivåer bli sedda så att laget håller samman.

Under 2016 fick Ulrika också hantera en konfliktsituation mellan några av lagets stjärnor och Simförbundet. Genom sin förmåga att hantera konflikter och skapa ett klimat där även jobbiga frågor kan diskuteras och lösas så lyckades Ulrika dels upprätthålla den linje som är förbundets men också få de aktiva att återvända till laget på lagets villkor.

Ulrika har påvisat att en tydlig ledarstil med många inslag av personligt engagemang också i praktiken lett till stor framgång både för individer med stjärnstatus på världsnivå och för individer som är under utveckling i sin karriär.

Simlandslaget har under senaste mästerskap och inte minst vid OS i Rio 2016 presterat lysande resultat.

– Ulrika är en mycket värdig ledarstipendiat 2017 och tar sin välförtjänta plats i raden av framstående kvinnliga ledare som Arbetsgivaralliansen uppmärksammat genom åren, säger Arbetsgivaralliansens orförande Torsten Friberg. 

_______________________________________________ 

Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en kvinna i ledande ställning. Hon ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Ulrika mottog stipendiet i samband med Arbetsgivaralliansens konferens Arbetsgivaralliansen på framtidens arbetsmarknad, med alla förtroendevalda inbjudna, den 17 oktober 2017.

Tidigare stipendiater

Helene Bergstedt (2016),
Lotta Säfström (2015),
Pia Sundhage (2014),
Britten Månsson-Wallin (2013)
Marika Markovits (2012),
Karin Mattsson Weijber (2011),
Ingegerd Lusensky (2010),
Anna Iwarsson (2009),
Elisabeth Sörhuus (2008),
Alice Bah Kuhnke (2007),
Karin Wiborn (2006),
Marita Skogum (2005),
Britt-Marie Rossiter (2004),
Tilde Björfors (2003),
Marika Domanski Lyfors (2002),
Eva Önnesjö (2001),
Birgitta Notlöf (2000),
Barbro Dahlbom-Hall (1999),
Christina Odenberg (1998),
Sofia Modigh (1997),
Solveig Ternström (1996),
VictoriaAkademin (1995).