Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att den som arbetar som undersköterska kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få fortsätta använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Dina anställda kan ansöka tidigast den 1 juli.

Syftet med beslutet

Enligt beslut som riksdagen fattat kommer den som saknar bevis om skyddad titel bland annat inte kunna vara fast omsorgskontakt för äldre med hemtjänst. För att få yrkesbeviset krävs att den sökande har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasiet eller Komvux. Medarbetaren kan också ha fått motsvarande kompetens på något annat sätt.
Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg och bidra till ökad trygghet bland patienter, brukare och anhöriga.

Förändringar för arbetsgivaren

För dig som är arbetsgivare inom vård- och omsorgsverksamhet innebär förändringen att:

  • din tillsvidareanställda personal med titeln undersköterska omfattas av en övergångsregel som och får fortsätta använda titeln utan bevis i tio år (till och med den 30 juni 2033) utan bevis.
  • nyanställda med titeln undersköterska kan också behålla sin titel denna tid.
  • din visstidsanställda personal inte kan kalla sig undersköterska efter 1 juli 2023 utan bevis från Socialstyrelsen.

Förbered dig och dina anställda

Som arbetsgivare och chef kan du börja förbereda dig och dina anställda redan nu:

  • Prata med dina medarbetare om förändringarna om vad det innebär för var och en och hur en medarbetare som ska ansöka om skyddad yrkestitel ska gå till väga.
  • Fundera på hur förändringarna kan komma att påverka din verksamhet. Vilka av dina anställda kan fortsätta kalla sig undersköterska utan att ha ett bevis om skyddad yrkestitel? Några kan behöva komplettera sin utbildning och/eller validera sin kompetens.
  • Vilken titel ska medarbetare som inte får kalla sig undersköterska använda i verksamheten efter den 1 juli 2023? Behöver anställningsformen regleras för de visstidsanställda?
  • Hur påverkas bemanningen inför sommaren när titeln undersköterska inte kan användas på samma sätt som tidigare? Behöver du planera om?
  • Vilka av dina medarbetare kan vara fast omsorgskontakt inom hemtjänsten efter den 1 juli 2023?

Avgiften för att ansöka om beviset om skyddad yrkestitel är 320 kronor. 

Socialstyrelsens webbplats finns mer information och även bra material att ta del av som PowerPoint-presentationer och affischer.

Läs mer om Socilstyrelsens föreskrifter.