Forskningsstudie om idéburen sektor

Arbetsgivaralliansen medverkar i en viktig enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom finansiering, tillväxt och nystart.

Enkätenkommer inom kort att skickas till ett urval av Arbetsgivaralliansens medlemmar inom branscherna Vård och Omsorg samt Utbildning och Folkbildning. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE som ägs av Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, Famna, FSO och Idéburen skola medverkat i förarbetet till studien, vars resultat kommer presenteras för Välfärdsutredningen (Dir Fi 2015:01) i juni.

Vi vill uppmuntra er som får enkäten att ta er tid att besvara den. Era svar kan bidra till större förståelse och utvecklingsmöjligheter för verksamhet inom idéburen välfärd.