Stämma 2024

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum den 24 april kl 13.00 på Posthuset i Stockholm.

Stämman är Arbetsgivaralliansens högsta beslutande organ. Vid den väljs bland annat en ny styrelse.
På den här sidan kommer all information om stämman samlas. Här hittar du kandidatnomineringar, stämmohandlingar och här kommer du även kunna att anmäla dig. 

I anslutning till stämman, den 22 april, sker även branschernas nomineringsmöten där nya branschkommittéledamöter nomineras och där de senaste årens verksamhet redogörs. Dessa möten sker digitalt.

Motioner

Eventuella förslag från medlemmarna (motioner) ska lämnas till Arbetsgivaralliansens styrelse senast den 1 februari 2024. Motioner mejlas till rapport@arbetsgivaralliansen.se.  

Kallelse

Samtliga företrädare för medlemsorganisationer i Arbetsgivaralliansen välkomnas till  ordinarie stämma onsdagen den 24 april 2024, samt till branschernas nomineringsmöten måndagen den 22 april.

Program

13:00 Utdelning av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium för 2023. 

13:45 Fikapaus och föredrag om Posthusets historia 

14:00 Stämma 

16:30 Slut för dagen

Handlingar

Handlingar kommer publiceras här på webbplatsen två veckor före stämman äger rum.  Anmälda ombud kommer få mejl skickat till sig när handlingarna finns att läsa.