Stämma 2024

Arbetsgivaralliansens stämma äger rum onsdag den 24 april kl 13.00 på Posthuset i Stockholm. Branschernas nomineringsmöten sker måndagen den 22 april kl 17.00 via Teams.

Stämma 24/4 - Posthuset i Stockholm

Onsdagen den 24 april sker stämman som är Arbetsgivaralliansens högsta beslutande organ. Vid den väljs bland annat en ny styrelse, verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för de kommande verksamhetsåren fastställs samt övriga förtroendevalda väljs för 2024-2026. Vi inleder dagen med att dela ut Arbetsgivaralliansen ledarstipendium till Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan som kommer bjuda oss på ett föredrag. 

Nomineringsmöte 22/4 - digitalt

Måndagen den 22 april sker Arbetsgivaralliansens sex olika branschers  nomineringsmöten där nya branschkommittéledamöter nomineras och där de senaste årens verksamhet redogörs. Dessa möten sker digitalt kl.17.00- 18.00 via Teams, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Ett tillfälle för dig att ta del av det dom skett i din bransch samt vara med och påverka vilka som ska ingå i branschkommittéen de kommande två åren. Du får även träffa din branschansvariga rådgivare. Du behöver vara anmäld för att få länk till mötet! Anmälningslänk hittar du nedan.

Anmälan 

Anmäl dig till stämma och nomineringsmöte här

Motioner

Eventuella förslag från medlemmarna (motioner) ska ha lämnats till Arbetsgivaralliansens styrelse senast den 1 februari 2024. Motioner mejlas till rapport@arbetsgivaralliansen.se.  

Kallelse

Samtliga företrädare för medlemsorganisationer i Arbetsgivaralliansen välkomnas till branschernas nomineringsmöten måndagen den 22 april, samt till ordinarie stämma onsdagen den 24 april 2024. 

Program stämma 24/4

12:30 Registrering öppnar

13:00 Utdelning av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium för 2023 som tilldelas Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan som kommer bjuda oss på ett föredrag. Mer info om det via denna länk >>

13:45 Fikapaus

14:00 Stämma 

16:30 Slut för dagen

Handlingar

Handlingar till stämma finns att ta del av här

Handlingar till nomineringsmöte finns att ta del av här

Du behöver vara inloggad för att ta del av handlingarna.