Utbildning av framtidens stjärnor inom civilt arbete

Umeå universitet har tagit fram en ny utbildning för att möta behovet av människor som kan arbeta professionellt inom civilsamhället. Programmet för civilt arbete riktar sig till de som är intresserade av att arbeta för social utveckling, hållbarhet och förändring.

Undervisningen består i en blandning av teori och praktik och innehåller föreläsningar, seminarier och studiebesök, som tillsammans ska ge god kunskap om det civila samhällets roll och organisation, juridiska ramverk, projektformer och demokratiskt ledarskap.

Den treåriga utbildningen ger kandidatexamen inom etnologi med inriktning mot civilt arbete och erbjuder en blandning kompetenser baserade på etnologi, statsvetenskap, juridik och socialt arbete. Bo Nilsson, som är en av initiativtagarna till satsningen, säger i ett pressmeddelande om utbildningen (extern länk) att programmet saknar motsvarighet såväl nationellt som internationellt. Studenterna har exempelvis själva friheten att utveckla sin egen unika profilinriktning, något som enligt Bo kommer att göra dem mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Hans-Göran Elo, förbundsdirektör på Arbetsgivaralliansen, ser positivt på initiativet.

– Att ett så ansett lärosäte som Umeå universitet väljer att starta ett program med den inriktningen vittnar tydligt om vilken stark ställning civilsamhället har redan i dag. Detta leder förhoppningsvis till en kompetenssäkring och en tydligare professionalisering av sektorn som höjer dess anseende ytterligare. Jag ser fram emot att se vilken effekt det här kommer att ha på utvecklingen av civilsamhället och vad det kommer att innebära för våra medlemmar och samarbetspartners.

Programmet går att söka mellan den 15 mars och 15 april.

Umeå universitet: Programmet för civilt arbete

Porträttbild av Hans-Göran Elo

Hans-Göran Elo

Titel
Förbundsdirektör
Telefonnummer
08-545 912 12
E-postadress