Godkända som utbildningssamordnare

Arbetsgivaralliansen är godkända som utbildningssamordnare för arbetsmiljöutbildning.

Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag har godkänt Arbetsgivaralliansen som utbildningssamordnare. Det betyder att du som medlem kan söka ersättning för din organisations utbildningskostnader som Arbetsgivaralliansen håller för chefer, skydds- och arbetsmiljöombud från AFA Försäkring som bedömer varje ansökan individuellt.

Du ansöker om stödet här