Utveckla verksamhet och kompetens - i nätverk

Trygghetsrådet TRS erbjuder organisationer med färre än fem anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling.

Har ni svårt att få överblick i vardagen och skapa en effektiv verksamhetsplanering? Får anställda kompetensutveckling för att möta organisationens och omvärldens behov? Tillsammans med andra organisationer, i samma storlek men från olika verksamhetsområden, får ni arbeta med strategisk och systematisk verksamhetsplanering. Resultatet är tänkt att bli en plan för kompetensutveckling så att alla anställda kan fortsätta bidra till verksamhetens mål och strategier för framtiden.

Som medlem i Arbetsgivaralliansen har ni möjlighet att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. Projektet genomförs under ett år, med ett antal kreativa arbetsmöten kombinerat med eget arbete på hemmaplan. 

Relaterad information