Frukostseminarium - utveckla verksamhet och kompetens - i nätverk

TRS erbjuder anslutna organisationer med högst fyra anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. Nu startas ett projekt i Stockholm - Mälardalen.

Nu startar TRS ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk i Stockholm/Mälardalen. Välkommen på frukostseminarium om projektet den 10 november.

Du får information om hur din organisation kan utveckla verksamheten med hjälp av Trygghetsrådet TRS beprövade process och erfarna processledare.

Projektet syftar till att skapa stabila, livskraftiga verksamheter där ni är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens. Vi presenterar tidsplan, metoder och verktyg vilket ger dig en uppfattning om vad deltagande i nätverket innebär. Nätverket har planerad start våren 2018.

I nätverket kommer olika organisationer att delta. De kan ha liknande verksamhet - eller komma från andra områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.

Nätverksprojektet startar våren 2018 och pågår fram till årsskiftet.

Om projektet

Projektet genomförs under ett år, med ett antal kreativa arbetsmöten kombinerat med eget arbete på hemmaplan.

I nätverket kommer olika organisationer att delta. De kan ha liknande verksamhet - eller komma från andra områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.  TRS erfarna processledare lotsar er genom projektet.

TRS har lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt med anslutna organisationer. I processen får organisationen verktyg och metoder för att utveckla arbetet långsiktigt med verksamhets- och kompetensutveckling. 

Här kan du läsa mer om metoden och effekterna av ett projekt. TRS syfte är att bidra till ett tryggare arbetsliv genom att ge stöd för att skapa livskraftiga organisationer.

Vem

Organisationer anslutna till Trygghetsrådet TRS,dvs.alla Arbetsgivaralliansens medlemmar, med högst fyra anställda.

När

Fredag 10 november 2017 kl 08.00 - 09.30, frukost serveras kl. 08.00 och seminariet börjar kl 08.30.
Projektet startar sedan våren 2018.

Var

Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm.

Kostnad

Seminariet och nätverket är kostnadsfritt för organisationer anslutna till Trygghetsrådet TRS.

Frågor?

Kontakta henrik.karlsson.roden@trs.se, telefon 08-442 97 36 eller monica.held@trs.se, telefon 08-442 97 35.

Anmälan

Kontakta gärna Henrik eller Monica om du är intresserad av att veta mer.