Vad är arbetsgivaren skyldig att stå för vid hemarbete?

Wifi, skrivbordsstol, skrivbord och kaffe. Vad är du som arbetsgivare egentligen skyldig att betala vid hemarbete?

Vi får många frågor kring ersättningskrav nu när många fortfarande jobbar hemifrån. Det är du som arbetsgivare som gör bedömningen om den anställde behöver exempelvis en kontorsstol och ett skrivbord för att arbetet ska kunna utföras i bostaden. Den inköpta utrustningen är arbetsgivarens egendom som du kan begära tillbaka om/när hemarbetet upphör. Vad gäller exempelvis bredband så ses detta som en privat kostnad som den anställde troligtvis haft oavsett hemarbete och därför är arbetsgivaren inte skyldig att stå för det.

Om du har specifika frågor kring detta, kontakta gärna din rådgivare.