Vad gäller för frivillig vårdpersonal?

Många föreningar och förbund engagerar frivillig vårdpersonal vid arrangemang. Ofta råder det dock en osäkerhet över vilka regler som gäller och hur de ska levas upp till.

Dagligen genomförs arrangemang – idrottstävlingar, festivaler, konserter, scoutläger med mera – där det finns en risk att någon kan göra sig illa. För att möta den risken ställer personer som till vardags arbetar som till exempel läkare eller sjuksköterskor, ofta föräldrar och ledare, upp frivilligt för att ge behövande kompetent hjälp snabbare än vad som annars varit möjligt. Detta stöd har förekommit länge och har fungerat bra.

Många föreningar och förbund engagerar legitimerad vårdpersonal vid exempelvis tävlingar, turneringar eller läger. Men bland många föreningar och förbund finns en osäkerhet om vilka regler som gäller och hur de ska kunna leva upp till dem.

Olycksfallsförsäkring

Medlemmar i Arbetsgivaralliansen omfattas automatiskt av Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande (tidigare kallad volontärförsäkring). Försäkringen gäller en ideell som för ingen eller ringa ersättning utför ideellt arbete åt en medlem i Arbetsgivaralliansen. Den omfattar inte utövare av sport eller utövare av föreningens syfte.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i
egenskap av volontär eller styrelseledamot under verksamhetstid
samt resa till och från verksamhet.

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse. Psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada. 

På sidan Avtal & mallar, under kategorin Dokument - Försäkringar finns en broschyr med mer information om olycksfallsförsäkringen för ideellt arbetande.