Vad gäller för minderåriga sommarjobbare?

Om du har minderåriga i din verksamhet behöver du ta särskild hänsyn till vilka arbetsuppgifter den minderåriga har och vilka arbetstider som får gälla. Personen ska fylla 16 år under det pågående kalenderåret och ha fullgjort sin skolplikt för att få arbeta.

Endast ett fåtal arbeten är tillåtna för ungdomar mellan 13–16 år, och då gäller särskilda bestämmelser. Minderåriga är olika utvecklade både fysiskt och psykiskt, därför löper de högre risk att bli skadade eller råka ut för en olycka. Bedömning behöver alltid göras om en person är mogen att ha en viss arbetsuppgift. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, tillsammans med arbetsmiljölagens kapitel 5, reglerar vad som gäller och vad som är förbjudet för minderåriga.

Mer information om arbetsmiljö och minderåriga finns under våra rådgivningssidor.

Skatt vid sommarjobb

Skatteverket fastställer årligen den inkomst som skolungdomar och studerande kan ha utan att behöva betala skatt. Besök gärna skatteverkets hemsida för mer information om skatt vid sommarjobb.