Vad rekommenderar FHM?

Nu när samhället börjar öppna upp igen beskriver Folkhälsomyndigheten, FHM, sina råd för smittskyddsåtgärder utifrån tre nivåer, där nivå 3 innebär högsta graden av smittspridning.

Anpassningarna i nivå 3 är beslutade och gäller från och med den 1 juni 2021. De allmänna råden om att undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1 (lägsta smittspridning).

Det är viktigt att ni håller er uppdaterade eftersom läget snabbt kan förändras och därmed även restriktionerna och de olika nivåerna.

Anpassningarna beskrivs utifrån privatpersoners respektive verksamheters perspektiv. Till exempel står det under privatpersoner nivå 3 att föreningar från och med den 1 juni bör erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.

Vad avgör vilken nivå vi är på?

Enligt Folkhälsomyndigheten är det en samlad bedömning av det aktuella läget, och det troliga framtida läget, som avgör vilken anpassningsnivå som landet befinner sig på, och om det är möjligt att genomföra anpassningar av smittskyddsåtgärder. De faktorer som FHM väger in i den samlade bedömningen är smittspridning, belastning på vården på grund av covid-19, vaccinationstäckning samt hur stabil utvecklingen är.

FHM – anpassningar av åtgärder på olika nivåer >>

FHM – max antal deltagare i olika lokaler >>